Öğrenme Güçlüğü
Yaygın Gelişimsel Bozukluk(Otizm)
Zihinsel Engelliler
Bedensel Engelliler Programı
 

BEDENSEL ENGELLİ BİREYLERİN EĞİTİMİ

 

‘Bedensel engelli birey’ doğum öncesinde, doğum esnasında ya da doğumdan sonraki dönemde herhangi bir nedenden dolayı kemik, kas ve sinir sisteminde oluşan bozukluklar sonucu, bedensel fonksiyonlarını çeşitli alanlarda ve derecelerde kaybeden, günlük yaşamda ihtiyaç duyduğu bir takım becerileri tamamlayamayan, toplumsal yaşamda uyum sorunları yaşayanlar için kullanılan bir tanımdır. Bedensel engelli bireyler bakıma, eğitime, rehabilitasyona ve danışmanlık desteğine son derece yoğun bir şekilde ihtiyaç duyarlar.

 

Rehabilitasyon, bireyi çok yönlü olarak ele alan bir eğitim, tedavi ve danışmanlık gerektirmektedir. Bedensel engelleri nedeniyle eğitimden yeteri kadar yararlanamayan bireyler için rehabilitasyon merkezlerinde hazırlanıp uygulanan programlar bireylerin bilişsel, sosyal, psikolojik ve akademik ihtiyaçlarını karşılamada önemli rol oynarlar. Kurumuzda gerekli olan fizyoterapi ve rehabilitasyon programlarını fizyoterapistlerimiz, psikososyal gereksinimlerini karşılaması için gerekli programları öğretmenlerimiz ve psikoloğumuz, akademik olarak desteklenmesi gereken noktaları ise eğitmenlerimiz yürütmektedir.

 

Eğitim ve rehabilitasyonun amacı; bireyin davranışlarında gerekli değişimleri tecrübe edebilmek, bireyin yaşam kalitesinin arttırmak, çocuğun günlük yaşam becerilerini ve toplumsal uyumunu arttırarak çocuğun bağımsızlığını kazanması yolunda bireyin ihtiyacı olan eğitimi tespit etmek sağlamaktır. Çağdaş eğitim anlayışı gereği her birey gibi bedensel engelli birey de kendisine en uygun eğitim programlarıyla donanma hakkına sahiptir.

 

Merkezimizde Rehabilitasyon Programına Dahil Edilen Hastalık Grupları Şöyledir;

 

 1. Serebral Palsi (SP/CP) :  gebeliğin başlangıcından ikinci yaşına sonuna kadar devam eden gelişme sürecinde beynin çeşitli nedenlerle zarar görmesi ile ortaya çıkan duyu, algı ve hareket bozukluğudur.  Beş ayrı şekilde kendini gösterir;
 • Spastik Tip,
 • Atetoit Tip,
 • Ataksik Tip,
 • Hipotonik Tip,
 • Karışık Tip.

 

 1. Merkezi Sinir Sistemini Etkileyen Dejeneratif, Metabolitik ve Genetik Kökenli Hatalıklar: Motor alanlarda gözlemlenen gelişim geriliğine bağlı olarak hareket ve fonksiyon kayıplarına yol açmaktadır.

 

 1. Mental Motor Gerilik (MMR): zeka, duyu, algı ve motor bozuklukların bir arada görüldüğü durumu ifade eder.

 

 1. Doğuştan Kol Felci: Doğum esnasında kola giden sinirlerin zedelenmesiyle ortaya çıkan bir felç tablosudur.

 

 

 1. Omurilik Kapanma Defektleri: Omuriliğin ve omurilik sıvısının dışa doğru fıtıklaştığı, bacaklarda tek ya da çift taraflı değişen derecelerde felçlere neden olan bir hastalıktır.

 

 1. Doğuştan Kas Hastalıkları: İskelet kaslarında oluşan bozulma ile ilerleyen kas güçsüzlüğü olarak görülen bir hastalıktır.

 

 

 1. Travmatik Nedenli Merkezi Sinir Sistemi Yaralanmaları: Çoğunlukla kazalar sonucu oluşan ve sinir sisteminde geçici ya da kalıcı olarak görülen bozuklukları ifade eden gruptur

 

 1. Süreğen Hastalıklardan Kaynaklanan Motor Gelişim Gerilikleri: doğuştan ya da sonradan olan, yaşam boyu etkisini devam ettiren ya da yaşam boyu ilerleyebilen ince ve kaba motor becerilerde kendini gösteren bozukluklardır.

 

Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programımızda, Rehberlik Araştırma Merkezince verilen rapor doğrultusunda bireye yönelik olarak hazırlanmış Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı ile bireysel eğitim verilmektedir.

 

 

 

 

 


footer