Öğrenme Güçlüğü
Yaygın Gelişimsel Bozukluk(Otizm)
Zihinsel Engelliler
Bedensel Engelliler Programı
 

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

 

Özel Öğrenme Güçlüğü (ÖÖG) zekâsı normal ya da normalin üstünde olan bireylerin, okuma, matematik ve yazılı anlatım düzeylerinin zekaları göz önüne alındığında beklenenin önemli ölçüde altında olmasıyla tanı konulan bir bozukluktur.( APA 2001)

 

Okuma bozukluğu, yazılı anlatım bozukluğu, matematik bozukluğu ve başka türlü adlandırılamayan öğrenme bozuklukları gibi alt grupları içerir. Öğrenme güçlüğü duyulardan, zekâdan, çevresel etkenlerden ve uyaran yetersizliğinden kaynaklanan bir problem değildir. Öğrenme güçlüğü gelişimsel bir problemdir bu nedenle belirtiler tamamen ortadan kaldırılamaz.

 

Özel Öğrenme Güçlüğünde bireyler okul öncesi dönemden itibaren dil, kavram, bellek, algı, motor-koordinasyon, dikkat-konsantrasyon, organizasyon, sıralama, duyusal-sosyal alanlarda güçlükler yaşayabilir. ÖÖG olan birey değişken bir başarı grafiği gösterebilir. Her zaman yaptığı işleri yerine getirmede ya da herhangi bir işi başlamada ve bitirmede zorlanabilir. Planlamada güçlük çekebilir, düşüncelerini düzenleme, sıralama ve ifade etmede zorlanır.

 

Ayrıca Özel Öğrenme Güçlüğü yaşayan bireyler sınıf içi davranış problemleriyle yoğun olarak karşılaşabilir, arkadaş edinmede güçlük yaşayabilir ve özellikle kendine güveni süreç içinde azalabilir. Düşünmeden ani hareketlerde bulunur, çabuk öfkelenir. Değişken bir ruh yapısı vardır. Bu özellikleri onun arkadaş edinmesinde problem yaşatacağından sekonder psikolojik belirtiler ortaya çıkabilir. Ek olarak Enürezis (alt ıslatma), karın ağrısı, okul reddi, okuldan kaçma gibi bazı davranış bozuklukları gösterebilir.

 

Özel Öğrenme Güçlüğü yaşayan bireylerin kas gelişimi normal düzeyin altında seyir gösterebileceğinden özellikle ince motor gelişimi yetersiz olduğu için elişi etkinliklerinde başarı gösteremez ve yazısı okunamayacak haldedir. Kaba motor gelişimindeki yetersizliklerden dolayı sık sık sakarlık gibi görünen eylemlerde bulunur. Koşarken, atlarken düşebilir sık sık yaralanır, top etkinliklerinde başarısızdır, genellikle aşırı hareketlilik görülür.

 

PROGRAMIMIZ

 

Öncelikli olarak Özel Öğrenme Güçlüğü çeken bireylerin problemleri birbirlerinden oldukça farklı yönler gösterebilir. Bazı çocuklarda okuma-yazma güçlüğü yoğunlukla görülürken bazı çocuklarda matematik güçlüğü daha fazla görülebilir. Bu nedenle merkezimizde çocukların eğitiminde olabildiğince bireye özgü bir yaklaşım hedeflenmektedir.

 

Anne- baba, öğretmen, psikolog ve koordinatörden oluşan bir ekip çalışması ilk günden itibaren başlatılır. Çocuğun güçlük çektiği alanlar psikolog tarafından bilimsel  yöntemler eşliğinde tespit edilir, ek olarak öğrenme güçlüğüne eşlik eden problemler belirlenir ( davranış problemleri, aile içinde durumu kötüleştiren yaşantısal durumlar vb..)

 

Bu bilgilerin ve RAM Raporundaki amaçların ışığında BEP Kurulu toplanır, hedefleri belirler, hedeflere götürecek uygun yöntemleri belirler ve çocuğun seviyesine göre bir program yapar.

 

Programımız Rehberlik Araştırma Merkezi raporu doğrultusunda ayda 8 bireysel ve 4 grup seansından oluşmaktadır. Öğretmenlerimiz bireysel seanslarda akademik anlamda bireyi sabır, sevgi ve özveri ile desteklemektedir. Eğitimcilerimiz bireysel seanslarda bireyin öğrenmeye hazırlık becerilerinin gelişmesini, okuma-yazma temel becerilerinin gelişmesini, matematikle ilgili temel becerilerinin gelişmesini, analitik düşünme becerisinin gelişmesini sağlamaya çalışır. Öte yandan çocuğun özgüvenini yeniden kazanması ve sosyalleşmesi için çeşitli etkinlikleri çocuğa özgü şekilde geliştirir ve devam ettirir.  4 saatlik grup etkinliğinde ise öğrencilerimiz sosyal, duyusal, bilişsel, dil-kavram becerilerini geliştirmeye yönelik programlara tabi tutulur.  Bu programlar yönteme uygun materyaller eşliğinde gerçekleştirilir.

 

Eğitim hem öğretmen, hem aile hem de çocuk için sabır ve çok çalışma isteyen, düşük motivasyonu tolere edemeyen bir süreçtir. Bütün bu süreç boyunca öğretmen, öğrenci ve aile psikolog desteğinden faydalanır. Psikoloğumuzdan ihtiyaç halinde talep edilen ve psikoloğumuzun da değerlendirme sonucu tespit ettiği durumlarda, gerekli görülen terapiler tarafından verilir. Ayrıca kurumumuzda bireyin ailesi de, ailelere yönelik hazırlanan eğitim seminerlerinden ücretsiz faydalanabilir.

 

Çocuk, kurum ve aileden oluşan ekip çalışmasının öneminin bilinciyle programlarımızı düzenlemekteyiz.

 

 


footer