Öğrenme Güçlüğü
Yaygın Gelişimsel Bozukluk(Otizm)
Zihinsel Engelliler
Bedensel Engelliler Programı
 

YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLULAR DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

        

Yaygın gelişimsel bozukluk, içerisinde 5(beş) değişik tip belirten; erken çocukluk döneminde ortaya çıkan; dil, sosyal etkileşim ve davranış alanlarının yetersiz kalması ile açıklanan genel bir tanı kategorisidir. Yaygın gelişimsel bozukluğa sahip çocukların tekrarlayıcı, tipik ve sınırlı ilgi alanlarının olmasının, yaşanan problemlerin gelişimin pek çok alanını etkilemesinin, bireyin işlevselliğini kalıcı bir biçimde etkilediği çalışmalarla belirlenmiştir.

   

   Yaygın Gelişimsel Bozukluk Kategorileri;

 

1)Otizm

2)Rett Sendromu

3) Çocukluğun Dezintegratif Bozukluğu

4) Asperger Bozukluğu

5) Başka Türlü Adlandırılmayan Yaygın Gelişimsel Bozukluk (Atipik Otizm)’tur.

           

Otizm alanında kullanılan eğitim ve tedavi yöntemleri çok çeşitlidir ve olabildiğince bilimsel verilere dayanmaktadır. Otizmli bireyler için tıp henüz uygun bir tedavi yöntemi tanımlamamıştır. Neyse ki etkili eğitim yöntemleri mevcuttur. Eğitimin etkili olabilmesi için çok erken yaşlarda başlaması ve uzun süre devam etmesinin avantaj sağladığı görülmüştür.

 

Otizm her bireyde aynı şekilde görülmemektedir. Semptomların birbirinden farklılık göstermesi, hazırladığımız eğitiminde kişiden kişiye farklılık göstermesine neden olur. Bireysel farklılıklar göz önünde bulundurularak eğitim programımızın içeriği oluşturulur.

 

Otizmli çocuklar taklit, dikkat, sosyal etkileşim, sohbet başlatma ve sürdürme gibi bazı özel becerilerde yetersiz olduklarından öncelikle bu beceriler özel tekniklerle öğretilir. Bu nedenle otizmli çocuklar için diğerlerinden tamamen farklı bir eğitim programı hazırlanır.

 

 Eğitim Yöntemlerimiz;

 

Uygulamalı Davranış Analizi

Yanlışsız Öğrenim

Etkinlik Çizelgeleriyle Öğretim

Video ile Model Olma

Fırsat Öğretimi

İşlevsel Değerlendirme ve Analiz

     Not: Yöntemlerimiz uzmanlarımızca bireysel ve grup seanslarımızda kullanılır.

 

Programımız Rehberlik Araştırma  Merkezi tarafından verilen rapor doğrultusunda ayda 8 seans bireysel, 4 grup seansı olarak verilmektedir. Eğitmenlerimiz yukarıda bahsedilen eğitim tekniklerini kullanırken, koordinatör, psikolog, aile ve öğretmenin çocuk için kurmuş olduğu takım, çocuğun hangi yöntemden daha çok faydalandığını, çocuğun duyusal ve duygusal özelliklerini, çocuğun takıntılarını, çocuğun beslenme, uyku düzeyini, öfke nöbetlerini, nelerle daha çok pekiştiğini ölçer değerlendirir. Tüm bunları dikkate alarak eğitim tasarlar, yürütür ve sık sık değerlendirir.

 

Tüm bu bilgilerin ışığında ailenin üzerine düşen görevler de en az kurumun verdiği eğitim kadar dikkatli yürütülmesi gerektiğinden, kurumun yönetici kadrosundan psikoloğuna kadar her bir çalışan aileyi çocuk için her noktada desteklemeye hazırdır.

 

Çocuğun göstereceği davranış problemleri (rutinlere aşırı bağlılık, uyaranlara katlanamama, sosyalleşememe, öfke problemi, her şeyi reddetme eğilimi…) karşısında zorluk yaşayan anne baba için, aile danışmanlığımız ve terapilerimizle ebeveynleri desteklemekteyiz.

 

Eğitimin bu kadar önemli olduğu bir noktada bazen farklı alanlarda da terapilerin önemli olduğu bilimsel olarak sıkça vurgulanmaktadır. Özel eğitimin yoğunlaştırılmış olması, dil konuşma terapisi ve duyu bütünleme terapisinin de çocuğun kat edeceği yolda önemli olduğu araştırmalarda belirtilmiştir. 


footer