Öğrenme Güçlüğü
Yaygın Gelişimsel Bozukluk(Otizm)
Zihinsel Engelliler
Bedensel Engelliler Programı
 

ZİHİNSEL ENGELLİLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

 

Zekâ bireyin sahip olduğu beden, sosyal yetenek ve fonksiyonların bütünleşerek oluşturduğu çok yönlü öğrenme, öğrenilenlerden yararlanma, uyum sağlama ve yeni çözüm yolları bulabilme yeteneği olarak tanımlanabilir.

Zekâyı belirleyen faktörler kalıtım ve çevredir. Kalıtım, bireyin anne ve babadan genler yoluyla getirdiği özellikler olarak tanımlanabilir. Zekâ doğuştan gelen bir özelliktir. Büyük ölçüde kalıtımın etkisiyle belirlenir. Kalıtım, zekânın kapasitesinin şekillenmesinde önemli bir role sahiptir. Gebelik süresince annenin iyi beslenmesi, bebek doğduktan sonra bebeğin yeterli ve dengeli beslenmesi zekâ gelişimini olumlu yönde etkilemektedir. Zekânın üzerinde genetiğin rolü büyüktür.

Çevre, çocuk doğuştan getirdiği zihinsel potansiyelini kullanmak ve yeteneklerini geliştirmek için zengin uyarıcılarla ( Bir algılama ya da tepki sürecini başlatıcı etkide bulunan öge) donatılmış bir çevreye ihtiyaç duyar. Zengin uyarıcılı çevrenin zekâ bölümünü arttırdığı gözlemlenmiştir. Zekânın çevre etkileri ile, artı-eksi 10-15 puan fark edebileceği gözlemlenmiştir. Zekâ gelişiminin hızlı olduğu erken çocukluk döneminde çevresel uyarıcıların önemi büyüktür.

AAMR 2002 Haziran ayında yayınlanan en son yönergesinde zihinsel engellilik şöyle tanımlanmıştır.

Zihinsel engellilik, zihinsel işlevler ve kavramsal, sosyal ve pratik uyumsal becerilerde kendini gösteren uyumsal davranışların her ikisinde görülen anlamlı sınırlılıklar karakterize edilen yetersizliktir. Bu yetersizlik 18 yaşından önce başlar.

Zihinsel yetersizlikler, tıp, psikoloji ve eğitim alanlarında çeşitli kavramlarla sınıflandırılmıştır. Psikolojik tanıda hafif, orta, ağır ve çok ağır olarak sınıflandırılmıştır. Eğitsel tanıda eğitilebilir, öğretilebilir, bağımlı ve aşırı bağımlı olarak sınıflandırılmıştır.

Bağımlı ve aşırı bağımlı çocukların bir kısmı hayat boyu yatağa bağlı kalabilir. Tuvalet ihtiyaçlarını haber veremeyebilir hatta yeme-içme gibi beslenme ihtiyaçlarını gideremeyebilirler. Konuşma ya hiç görülmez ya da birkaç kelimeyi geçmez. Zihinsel yetersizliğe çeşitli bedensel engeller de eşlik edebilir. Gerilikleri doğuştan fark edilir. Bazı basit öz bakım becerilerini en azından kısmen öğrenebilirler. Yaşamları boyunca sürekli ve yoğun bakım ile yardıma ihtiyaçları vardır.

Peki, neler yapılabilir?

Çocuğun zihinsel engelli olduğunu belirten özellikler gözlemlendiğinde anne-baba tarafından tam bir tıbbi kontrolden geçirilmesi ve eğitim alması gerekli ise bir tanı konulması mühimdir. Çocukta zekâ geriliğine benzer belirtiler çeşitli psikolojik etkenler ya da hastalık nedeniyle de görülüyor olabilir. Eğer böyle bir durum varsa genel sağlık taraması yapıldığında bu sorunlar ortaya çıkar. Erken ve gerekli müdahalelerle iyileştirilebilir veya düzeltilebilir.

Zihinsel yetersizliği olan çocuklara daha fazla ilgi ve sevgi gösterilmelidir. Çünkü bu çocuklar çok sık hata yaparlar ve söylenenleri unuttukları için, çoğu zaman yerine getiremeyebilirler. Sürekli azarlanan ve ceza alan çocuk ilerleyemez. Eğer sabır ve ilgiyle eğitilirse daha çabuk olumlu sonuç alınır.

Çocuğun yetersizliği fark edildiği andan itibaren eğitim çalışmaları hızlandırılmalıdır. Erken yapılan müdahalelerin eğitimde hayati öneme sahip olduğu ispatlanmıştır.

Dikkat arttırıcı oyunlar oynanmalı ve etkinlikler yapılmalıdır.

Ev ortamının çocuğa göre düzenlenmesi gerekir. Çocuk ihtiyaçlarına cevap vermeyen bir ortamda gelişemez ve çevreye uyum sağlamada ciddi güçlükler yaşar.

Akranlarıyla etkileşim kurabileceği kreş, yuva, anasınıfı gibi sosyal ilişkilerin yaşanabileceği ortamlara girmesi sağlanmalıdır.

Okul sürecinde kaynaştırma sağlanmalıdır. Kaynaştırma, çocuğun toplumdan uzaklaşmasını ve yalnızlığa itilmesini engeller.

Özel eğitime çok erken başlanmalıdır.

 

PROGRAMIMIZ

 

Bizler Genç Frekans ekibi olarak, zihinsel engel tanısı almış çocuklarımıza eğitime başlamadan önce çocuğun genel gelişim alanlarındaki performans düzeyini belirlemekte, ilgi duyduğu alanlar ve güçlü yanlarını saptayıp ona göre yönlendirmekteyiz. Özgüvenini geliştirici çalışmalar yapılması çocuklarımızın mümkün olduğunca başarısızlık duygusunu yaşamaması açısından mühimdir. Psikolojik anlamda sağlamlığın, eğitimsel anlamda başarıya götürdüğü açıktır.

 

Rehberlik Araştırma Merkezi raporu doğrultusunda Ayda 8 seans bireysel ve 4 seans grup şeklinde alacağı eğitimin planını çocuğun kişisel becerilerini arttırmaya yönelik olarak hazırlamaktayız. Eğitimin yoğun ve sürekli olmasına özen göstermemizin nedeni parça parça verilen eğitimde olumlu sonuçlar beklemememiz gerektiğinin bilincinde olmamızdır. Bu nedenle öğrencilerimizin okula devamlılıkları sıkı bir şekilde tarafımızdan takip edilmektedir. Eğitim yaşam boyu sürebilir bu nedenle psikoloğumuz, aile danışmanımızla ailelerimizin yanlarında yer almaktayız. Hayal kırıklığı ve umutsuzluk yaşandığı durumlarda gerekli destek hizmetlerini ailelerimize ücretsiz sunmaktayız. Genç Frekans ailesi olarak zekâ engelli çocuklarımıza kazandırılması gereken ilk becerilerin, öz bakım ve günlük yaşamla ilgili beceriler olması gerektiğini düşünmekteyiz. Daha sonra bütün gelişim ( bilişsel, psiko-motor, sosyal, iletişim, duyusal, duygusal gelişim) alanlarında ilerleme kaydedici çalışmalar yapmaktayız. Okula devam eden çocuklarımızın ‘’sınır zekâlı ve eğitilebilir’’ çocukların hem özel eğitimdeki hem de okuldaki çalışmalarını takip etmekteyiz. Sevgi, şefkat, anlayışın hüküm sürdüğü eğitim ortamımıza ebeveynlerimizi de katarak oluşturduğumuz takımla, çocuklarımıza düzenli ders çalışma alışkanlığı kazandırmak üzerine çalışmalarda da bulunmaktayız. Öğrendiği bilgi ve becerilerin tekrarının önemini ailelerimize vurgulayarak onların da işbirliğini sağlamaktayız. Öğretimde görsel ve işitsel uyaranlara yer vererek, çocuklarımızın ihtiyaçlarına yönelik materyaller ile eğitimlerini desteklemekteyiz. Ayda 4 saat verdiğimiz grup seanslarında ise resim, müzik gibi alanlara ilgi duyması ve bu alanlardaki çalışmalara katılması için yönlendirmekteyiz. Çocuğun kendini yalnız hissetmemesi için sosyalleşebileceği grup seanslarına katılımı önemlidir.

Kurumumuzda özel eğitim sürecinin her aşamasında ailenin aktif rol almasının önemli olmasının nedeni kurumda alınan eğitimi evde devam ettirmekte ve daha hızlı ilerleme gözlemlemekte oluşumuzdur. Ayrıca çocuk anne ve babası için önemli olduğunu hissettiğinde edindiği o değerlilik duygusu ile kendisine güvenerek, istekli adımlar atmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 


footer