Petrol iş Mah. Üsküdar Cad. Kartal/İstanbul
info@frekansozelegitim.com
0 216 488 21 58

Eğitim Programlarımız

Özel Otizm Programı

            Otizm çok geniş bir yelpazede, farklı biçimlerde ve yoğunluklarda karşımıza çıktığından yaygın gelişimsel bozukluklar olarak ele alınır. Nedeni henüz tıbbı olarak açıklanamayan otizme birçok faktörün neden olduğu ileri sürülmekte ancak hiçbiri bilimsel olarak ispatlanamamaktadır. En geçerli ve kabul görmüş çözüm yolu ise eğitimdir.

           Erken tanılama, uygun program ve yoğun eğitimle bireyin akranları düzeyinde özellikler kazandığı uygulamalarla karşımıza çıkmaktadır.

 

           Eğitim süreci bireyin mevcut bilişsel, duyusal, psikomotor, özbakım, konuşma ve iletişim vb. becerilerinin değerlendirilip ihtiyaçların belirlenmesi buna uygun eğitim programlarının hazırlanması ve belirlenen programın istikrarlı bir şekilde takip edilmesi ile anlamlı sonuçlara ulaşmaktadır.

            Yoğun Otizm Programımızla bizler bireyin ihtiyaçlarını belirledikten sonra bireye en uygun eğitsel yöntem, teknik, ortam ve materyaller sağlayarak birey için özel olarak hazırlanacak olan programın takibini eğitim koordinatörünün rehberliğinde özel eğitim uzmanları, çocuk gelişimi uzmanları, psikolog, dil ve konuşma terapisti, duyu bütünleme uzmanı kadromuzla yoğun ve istikrarlı bir şekilde izleyerek sonuç alıcı bir eğitim vermeyi hedeflemekteyiz.

            Aileyi bu eğitimin vazgeçilmez bir unsuru, bir ekip üyesi olarak görmekteyiz. Ailenin de yapılan çalışmaları izlemesi, uygulaması ve bu konuda eğitilmesi hayati derecede önemlidir. Yapılan eğitimin aynı metot ve yaklaşımla farklı ortamlarda, farklı kişiler tarafından uygulanarak benzer sonuçlara ulaşması amaca ulaştığının bir göstergesi olarak kabul edilmektedir.

            Eğitim sürecinin tüm aşamalarında aileye ve öğrenciye psikolojik destek ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

 

Otizm Aylık Eğitim Programı(Opsiyonel)

Eğitim Türü

Günlük

Haftalık

Aylık

Uzmanı

Bire-bir Akademik

1 Seans

5 Seans

20 Seans

Özel Eğitim Uzmanı

Grup

1 Seans

5 Seans

20 Seans

Çocuk Gelişimi Uzmanı

Duyu Bütünleme

 

1 Seans

4 Seans

Duyu Büt. Uzm./Fizyoterapist

Dil ve Konuşma Terapisi

 

 

2 Seans

Dil ve Konuşma Terapisti

Destekleyici Uygulamalar Berard AIT, Tomatis vb*

 

 

 

 

  • Destekleyici uygulamalar bireyin ihtiyaçlarına ve uygulamanın alacağı zamana göre değişiklik gösterdiğinden uygulamaya özel program yapmak gerekmektedir.