Petrol iş Mah. Üsküdar Cad. Kartal/İstanbul
info@frekansozelegitim.com
0 216 488 21 58

Eğitim Programlarımız


Özel Öğrenme Güçlüğü Eğitim Programı

Özel Öğrenme Güçlüğü, kişinin zekası normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen düşünme, dinleme, anlama, okuma yazma ve matematik becerilerinden bir ya da birkaçında yaşıtlarına göre düşük performans göstermesidir. Okuma Güçlüğü (Disleksi), Aritmetik Güçlüğü (Diskalkuli) ve Yazılı Anlatım Güçlüğü (Disgrafi) alt gruplarını içerir.

  • Okuma Güçlüğü (Disleksi) olan çocuklar yukarı-aşağı, sağ-sol kavramlarını karıştırırlar. Özellikle bazı harfleri (b-d) karıştırırlar. Alfabeyi, ayları ve haftanın günlerini sıralamada zorlanırlar.
  • Diskalkuli olan çocuklar sayısal ilişkileri anlamada, hesaplamada ve sayısal sembolleri tanıma ve yazmada zorlanmaktadır. Sayıları bozuk şekilli, yerleri değişmiş ve ters dönmüş şekilde yazarlar. Sayıları atlayabilirler ve sağlama yapamazlar.
  • Yazılı Anlatım Güçlüğü (Disgrafi), yazı mekaniği bozulur ve yanlış kalem tutma şeklinde görülebilir. Yazılı anlatım güçlüğü olan çocuklarda dikkat aralığı kısadır.

Öğrenme güçlüğü yaşayan bireylere yönelik hazırlanmış olan programınız akademik boyutunun yanında duyusal bütünlük, dikkat çalışmaları, destekleyici çağdaş yaklaşım ve alternatif yöntemleri içinde barındıran bir özelliğe sahiptir.

Programımızda öğrenci çeşitli tarama testlerine ve değerlendirme aşamalarına tabi tutulduktan sonra ihtiyaç analizi yapılarak öncelikleri belirlenir. Akademik çalışmalar öncesi hazırlık aşamasını oluşturan öğrenmeye hazırlık aşamasında bireyin ihtiyaçlarına yönelik duyusal bütünlük, koordinasyon ve dikkat çalışmalarıyla bu aşama desteklenmektedir.

Akademik çalışmalara geçmeden önce çoklu zeka kuramı ve çağdaş yaklaşımlar doğrultusunda bireye en uygun öğrenme yöntem ve teknikleri belirlenmektedir.

Program öğrenciyi birçok yönden destekleyecek bir ekip tarafından yürütülmektedir. Ekipte, öğrencinin eğitim sürecini yürüten koordinatör, özel eğitim uzmanları ve psikolog bulunmaktadır.

Kısa süreli hedeflerle yapılandırılan program belirli aralıklarla değerlendirmelere tabi tutularak yapılacak güncellemeler ve ilavelerle ilerlemektedir.

Program etkili ve motive edici etkinliklerle desteklenerek öğrencinin katılımı üst düzeyde tutulmaya çalışılmaktadır. Programın hedeflerine uygun yazılı ve görsel materyallerle süreç takip edilmektedir.

Eğitim sürecinin tüm aşamalarında aileye ve öğrenciye psikolojik destek ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.