Petrol iş Mah. Üsküdar Cad. Kartal/İstanbul
info@frekansozelegitim.com
0 216 488 21 58

Eğitim Programlarımız


Zihinsel Engelli Bireyler Programı

Zihinsel yetersizliği olan bireylerin, özel eğitim hizmetlerinden etkili ve en üst düzeyde yararlanmalarını sağlamayı amaçlamaktayız. Program, zihinsel yetersizliği (ağır, orta, hafif düzeyde) olan bireylerin gelişim alanlarına ait özellikler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Gelişim döneminde ortaya çıkan ve özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyan zihinsel yetersizliği olan her yaştaki bireylerin özellikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.

 

  • Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireyler zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde hafif düzeydeki yetersizliği nedeniyle özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine sınırlı düzeyde ihtiyaç duymaktadırlar.
  • Orta düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireyler zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerindeki sınırlılık nedeniyle temel akademik, günlük yaşam ve iş becerilerinin kazanılmasında özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine yoğun şekilde ihtiyaç duyarlar.
  • Ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerindeki eksiklikleri nedeniyle öz bakım becerilerinin öğretimi de dâhil olmak üzere yaşam boyu süren, yaşamın her alanında tutarlı ve yoğun özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olmaktadır.

Zihinsel engelli bireyler destek eğitim programımızla bizler kişinin ihtiyaçlarını belirledikten sonra bireye en uygun eğitsel yöntem, teknik, ortam ve materyaller sağlamaktayız. Birey için özel olarak hazırlanacak olan programın takibini eğitim koordinatörünün rehberliğinde özel eğitim uzmanları, çocuk gelişimi uzmanları ve psikolog kadromuzla yoğun ve istikrarlı bir şekilde izleyerek sonuç alıcı bir eğitim vermeyi amaçlamaktayız. Aile eğitim programlarımızla birlikte bireylerin ihtiyaç duyduğu beceri ve davranışları öğretirken aile desteklenmektedir. Aile eğitim programları, konferanslar, ev ödevleri, evdeki uygulamaların gruba aktarılması biçimlerinde yürütülmektedir.